Rapat Bulanan - 21 September 2020

Rapat Bulanan - 21 September 2020
Beberapa isu kendala pengiriman Crew dan Perubahan Pejabat di lingkungan Perhubungan Laut menjadi topik utama dalam Rapat Bulanan CIMA 21 September 2020 ini.

Tuesday, 25 September 2018 | 07:26 | 0 Comments

Hadir dalam Pelantikan Perwira Transportasi BPSDM Perhubungan 2018

Suasana Pelantikan dan Pak Edy CIMA dengan salah satu Peserta pelantikan Perwira Transportasi BPSDM Perhubungan 2018, selamat dan terus berjaya. (dd)
È
Copyright © 2010 - All right reserved | Template design by consortium Proudly powered by Blogger.com | Best view on mozilla, internet explore, google crome and opera.